“Hossa” Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku prowadzi działalność w zakresie zarządzania obiektami hotelowymi oraz gastronomicznymi na terenie Rybnika, w tym:

  • zarządzanie Składowiskiem Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rybniku;
  • zarządzanie nieruchomościami w Rybniku;
  • zarządzania obiektami hotelowymi oraz gastronomicznymi na terenie Rybnika, w tym;
    • Hotelem i Restauracją “Olimpia”*** wraz z zapleczem sportowo-rekreacyjnym;
    • Hotelem i Restauracją “Arena”**
  • prowadzeniem stołówki "Centrum Plus" przy Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej;

“Hossa” Sp. z o.o.

ul. Hotelowa 12; 44-213 Rybnik-Kamień

telefon: (32) 422-50-53; 422-21-40; 422-10-97

fax: (32) 422-50-53 w. 515

e-mail: info@hotel-olimpia.pl

centrumplus
skladowisko